Projecten

Basic Life Support steunt projecten op het gebied van sociale hulpverlening, kinderopvang en landbouw.

Sociale hulpverlening omvat voor het grootste gedeelte de sponsoring van arme gezinnen. Lees hierover verder bij ‘Gezinsponsoring’.

Andere projecten die op dit moment structureel onze steun krijgen, zijn 2 kleinschalige landbouw-projecten, gezinsvervangende huisvesting en begeleiding van 10 kinderen, en hulp aan kinderen in een opvang- en weeshuis.

Voor alle projecten zijn we afhankelijk van opbrengsten uit acties en giften. Uiteraard is het mogelijk deze projecten te steunen met een donatie. Klik hier voor donatie of sponsoring.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw steun!