Land & Tuinbouw

Bij onze beide partnerorganisaties is een landbouwproject één van de projecten, waarbij de teelt van aardappels het belangrijkste is. Het project bij Ecce Homo in Cluj bestaat al ruim 10 jaar, terwijl bij Elpis in Dej dit seizoen voor het tweede jaar aardappels verbouwd worden.

Project Ecce Homo

De stichting Ecce Homo in Cluj Napoca heeft net buiten de stad ca. 16 hectare (160.000 m2) land, waarop een aantal gewassen, waaronder graan en aardappelen verbouwd wordt. Naast het gebruik van machines, wordt ook een deel van het werk handmatig uitgevoerd door mensen die in het gebied leven en geen werk hebben. De opbrengst van aardappelen worden verdeeld over de kansarme gezinnen die gesponsord worden, de 2 instellingen voor kinderopvang en instellingen zoals ziekenhuizen. Soms gaat ook een deel van de opbrengst als noodhulp naar gebieden waar overstromingen zijn.

Gemiddeld wordt er jaarlijks 90 ton aardappelen geoogst. Voor dit project werken we samen op het vlak van pootaardappelen, kunstmest en gewasbescherming.

Projecten Elpis

Dit seizoen verbouwen we met de Roemeense stichting Elpis in Dej voor het tweede jaar aardappels. Na vorig jaar als proefjaar ervaring te hebben opgedaan, heeft dit project een vervolg gekregen, nog wel op kleine schaal met een oppervlakte van een kleine hectare (10.000 m2). De teelt wordt van onze kant aangestuurd en begeleid, met als doel kennis en ervaring over te dragen op punten van gebruik van machines, grondbewerking, toepassing van middelen tegen ziekten en plagen, op tijd de juiste werkzaamheden uitvoeren, en uiteindelijk ook de opslag van de oogst onder de juiste omstandigheden. Ook voorzien we voor een deel in de middelen die nodig zijn.

Als er voldoende kennis en ervaring is, is het de bedoeling om op grotere schaal aardappels te gaan verbouwen, als voedselvoorziening voor de armen. Op termijn zal het project ook zelfvoorzienend moeten worden. Dit door een deel van de oogst te verkopen.

Ook zijn we dit jaar met Elpis een proefproductie van bolchrysanten gestart. We hebben ruim 400 planten opgezet en wekelijks is er van onze kant contact met de verantwoordelijke persoon binnen Elpis over aansturing en begeleiding van de teelt. De eerste resultaten van de productie zijn veelbelovend. Ook willen ervaring opdoen met de verkoop in Roemenië.

Het doel van dit project is geld te verdienen in Roemenië zelf, en daarmee de inkomsten voor de stichting Elpis meer te borgen.