La Noi

Sinds 1998 is ‘La noi’ het christelijk tehuis voor (straat)kinderen van de Roemeense stichting ‘Ecce Homo’ in Cluj Napoca. ‘La Noi’, dat vrij vertaald vanuit het Roemeens betekent: ‘je als één van ons bij ons thuis weten’, biedt plaats aan 15 tot 20 kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar. Op dit moment wonen er 16 kinderen in het tehuis in de leeftijd van 5 tot 18 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 11 jaar. De kinderen komen van de straat of uit gebroken gezinnen.

Tijdens hun verblijf voor onbepaalde tijd in ‘La Noi’ wordt de kinderen een veilige en beschermde omgeving geboden. Naast de basisbehoeften ontvangen de kinderen hulp om een normaal leven op te bouwen, een eigen identiteit te ontwikkelen, en toe te groeien naar een zelfstandig bestaan en plaats in de maatschappij.

Vaak is emotionele steun en therapie nodig bij het proces van de verwerking van traumatische gebeurtenissen die ze ervaren hebben, en de genezing daarvan.

Naast het scheppen van een klimaat voor gezelligheid wordt aandacht besteed aan verdieping van de contacten met de andere kinderen van het huis, maar ook aan interactie met andere groepen, zoals klasgenoten, kerk en kinderclubs.

Er is ook aandacht voor het krijgen van onderwijs (school of kinderdagverblijf). Op dit moment gaan alle kinderen naar school. In het tehuis zelf wordt ook aandacht besteed aan het overdragen van morele en geestelijke waarden.

Vanuit de overtuiging dat het gezin de beste plaats is voor de ontwikkeling van een kind wordt in de periode dat de kinderen in ‘La Noi’ wonen, waar dit mogelijk is en goed voor het welzijn van het kind, gezocht naar een lange termijn oplossing: re-integratie in een gezin. Dit kan het gezin zijn waar ze uit komen, bij pleegouders of via adoptie. Voor een groot aantal kinderen wordt op deze manier, wel vaak na langere periode, een oplossing gevonden.

Naast de kleine vaste staf wordt gewerkt met vrijwilligers uit kerken en universiteiten. Om de kwaliteit van hulp aan de kinderen en een harmonieuze ontwikkeling te verhogen is het doel het team van vrijwilligers uit te breiden met bij voorkeur psycho-pedagogen en maatschappelijk werkers.

Ter voorbereiding op een zelfstandig bestaan worden de tieners betrokken bij fondswerving om geld in te zamelen voor het op kamp kunnen gaan naar de bergen in de winterperiode en op zomerkamp naar de kust tijdens de zomervakantie. Dit voorjaar is er een garageverkoop gehouden bij het kantoor van Ecce Homo en hebben een aantal tieners in een lokaal winkelcentrum handgemaakte decoraties verkocht.

Vanwege het hoge aantal tieners in ‘La Noi’ is het de bedoeling om dit jaar een seminar te organiseren over specifieke tienerleeftijd problemen. Dit zal naar verwachting ook de efficiëntie van het team in het werken met de tieners verhogen.

U kunt ons helpen dit werk te steunen met uw gift t.b.v. ‘La Noi’, of door één van de kinderen maandelijks te sponsoren met een vast bedrag.  Neem hiervoor contact met ons op.

Klik hier als u/ jij een bijdrage aan dit project wilt geven.