Amic

Amic Family home is opgericht in 1993 en valt onder verantwoording van de locale organisatie Ecce Homo. Het Amic gezinsvervangend tehuis ligt in de stad Cluj-Napoca in het noordwesten van Roemenië.

Met plaats voor 10 kinderen in de leeftijd van vier tot vijftien jaar biedt dit tehuis een warme plek, waar kinderen liefde en aandacht krijgen. Deze kinderen komen allemaal uit instabiele gezinnen waar de ouder(s) de verantwoording voor hun kinderen niet kunnen of willen dragen. Ieder kind met zijn of haar eigen verhaal, problemen en achtergrond. In deze situaties kan het een oplossing zijn om in zo’n kindertehuis opgevangen te worden, maar nóg beter zou het zijn, als ook zíj, in een normaal gezin zouden kunnen opgroeien, maar helaas…

Toch zijn ze hier veel beter af dan bijvoorbeeld de vele andere kinderen in Roemenië die op straat zwerven.

De hoofddoelen van stichting Ecce Homo zijn

• Waar mogelijk re-integratie in het gezin
• Integratie van de kinderen in het onderwijssysteem;
• Eigenmaken van waarden en normen;
• Kinderen voorbereiden zodat ze zelfstandig in de maatschappij kunnen leven.

Sinds Roemenië bij de E.U. is aangesloten is de hulpverlening vanuit het westen drastisch teruggelopen. Dit, omdat veel mensen ervan uitgaan dat de leefomstandigheden van de kansarmen onder de bevolking nu wel verbeterd zal zijn. Maar helaas is dit niet het geval. Daarnaast heeft de wereldwijde economische situatie er niet alleen voor gezorgd dat er veel minder werk is, maar ook dat er minder financiële middelen voor hulpverlening wordt ontvangen.

Tijdens onze laatste reis hebben wij de gevolgen opnieuw met onze eigen ogen gezien. De vraag is óf deze kinderen hier wel verder kunnen worden begeleid. Wij, als stichting B.L.S. willen u dan ook dringend om uw medeleven en steun vragen. Wilt u alstublieft naast deze kinderen komen staan en ons helpen om te kunnen helpen?