Home Missie & Visie

Missie & Visie

Onze missie geeft aan waarvoor wij staan, en onze visie is waarvoor wij gaan.

Missie

De missie van Basic Life Support is het bijdragen aan het verbeteren van de situatie van mensen die lijden en/of geen perspectief hebben door armoede, kansloosheid of natuurgeweld, en hen daarmee te helpen hun leven (opnieuw) op te bouwen.

Onze financiële middelen komen uit de opbrengst van acties, het hebben van sponsoren en het ontvangen van giften. Uit onze inkomsten steunen wij projecten van twee Roemeense hulporganisaties.

Visie

In een situatie van armoede, kansloosheid en soms ook natuurrampen willen wij in Roemenië bijdragen aan tekenen van hoop en herstel. Wij zien dit gebeuren als mensen voor het eerst of opnieuw door verbetering van hun geestelijke en materiële situatie persoonlijke waardigheid en zelfvertrouwen (her)vinden.

Basic Life Support streeft na vanuit Bijbels perspectief dienstbaar te zijn aan de mensen die onze steun nodig hebben.

Onze visie is in de volgende punten samengevat

  • armoede zien in Bijbels perspectief;
  • hulp zonder aanzien des persoons;
  • zorg voor zowel het geestelijk als het materiële welzijn van de mens;
  • verantwoordelijkheid over en weer;
  • werken met christelijke lokale partners;
  • betrouwbaarheid, openheid en eerlijkheid.