Giften en sponsoring

Stichting Basic Life Support leeft voor een groot deel van giften. Zonder uw steun kunnen wij ons werk niet uitvoeren. Daarom is uw bijdrage meer dan welkom!

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk met uw gift om. Doordat Basic Life Support alleen met vrijwillegers werkt zijn er geen organisatiekosten. Uw gift wordt volledig gebruikt voor hulpverlening.

Wilt u zelf een gift over maken? Dat kan op het volgende rekeningnummer:

Bankrekeningnummer: NL80 RABO 0393 0717 15
t.n.v.: Stichting Basic Life Support te Alblasserdam

Wilt u graag een gift voor een specifiek project geven, vermeld dan de projectnaam in het veld omschrijving van het overschrijfformulier. Klik hier voor een overzicht van de projecten.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Basic Life Support info@sbls.nl of telefonisch via 0786918645

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Bedrag (verplicht)

  IBAN-nummer (verplicht)

  Maak uw keuze (verplicht)

  Eventuele opmerkingen

  Hierbij machtig ik Stichting Basic Life Support het aangegeven bedrag eenmalig automatisch af te schrijven.