Gezinssponsoring

Met dit project wordt hulp geboden aan gezinnen, die niet in staat zijn op eigen kracht een menswaardig bestaan te leiden, en vaak dringend hulp nodig hebben. Er wordt voorzien in materiële, financiële en emotionele/geestelijke hulp.

Via onze partnerorganisaties Ecce Homo en Elpis sponsort onze stichting op dit moment 65 gezinnen, waarvoor maandelijks € 22,50 per gezin wordt overgemaakt.

De sociaal werkers, in dienst van de Roemeense organisaties, begeleiden de gezinnen en brengen minimaal één keer per maand een bezoek, met als doel de levensomstandigheden te verbeteren, de onderlinge band binnen het gezin te verbeteren, het stimuleren van het nemen van verantwoordelijkheid, het verkrijgen van burgerlijke rechten (registratie en legitimatie), het delen van de Bijbelse boodschap, en christelijke normen en waarden, en het toegang krijgen tot onderwijs voor de kinderen, die tot dan hiervan uitgesloten zijn geweest.

Om in aanmerking te komen voor sociale hulpverlening moet een gezin aan een aantal criteria voldoen, waarbij de gezinssamenstelling, huisvestingssituatie, inkomen en schulden bepalen of een gezin voor hulp in aanmerking komt. Als dit het geval is worden er duidelijke afspraken gemaakt over o.a. het aflossen van schulden, het naar school gaan van kinderen, en het actief zoeken van werk.

Om misbruik van de hulpverlening te voorkomen wordt de hulp stopgezet als niet aan de afspraken voldaan wordt. Daarnaast heeft de hulp een maximale duur van 3 jaar. In veel gevallen is deze periode voldoende om daarna op eigen kracht een menswaardig bestaan te leiden met perspectief voor de toekomst.

Als sponsor ontvangt u/jij na een eerste kennismakingsrapport tweemaal per jaar een rapport van ‘uw/jouw’ gezin, waarin de actuele situatie beschreven staat en wat de voortgang is.

Wilt u/jij ook een gezin sponsoren, of wilt uw verder informatie met betrekking tot gezinsponsoring? Vul het contactformulier in dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op!

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Maak uw keuze (verplicht)