Huis aan Huis collecte

-

Ook dit jaar helaas geen huis-aan-huiscollecte

Afgelopen week zou de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte van Basic Life Support hebben plaatsgevonden. Helaas hebben we voor het tweede jaar op rij moeten besluiten deze niet door te laten gaan. Dit vanwege de maatregelen i.v.m. het coronavirus en het hoge aantal besmettingen in de afgelopen weken. Vorig jaar konden we door corona ook niet naar Roemenië gaan. We hebben dus ook geen gezinnen kunnen bezoeken. Daarom hebben we begin dit jaar gevraagd of er gezinnen waren met urgente noden. Toen werden 14 gezinnen op ons pad geplaatst. Dit met de vraag of wij een aantal van hen konden helpen. Een bedrag voor medicijnen, geld voor een kachel, een deur, hout voor in de winter. We konden en mochten geen keuze maken. We hebben alle 14 gezinnen geholpen. Dat we nu geen huis-aan-huiscollecte kunnen houden, betekent dus minder inkomsten. Na onze oproep vorig jaar toen de collecte ook niet door kon gaan, hebben gelukkig velen een gift gegeven. Daardoor kon ons werk toch doorgaan. Als het niet nodig zou zijn, dan had ik dit stukje niet geschreven. Maar er is nog steeds veel nood in Roemenië en onze ondersteuning is nog steeds hard nodig. Voor eenzame ouderen, voor de gezinnen en ook met name voor de kinderen. Daarom wil ik zo vrijmoedig zijn om u te vragen om een bijdrage. Zodat de hulp aan onze naaste in Roemenië kan doorgaan. Wilt u een gift geven, dan kunt u een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL80 RABO 0393 0717 15 t.n.v. Stichting Basic Life Support. Alvast hartelijk dank!