'Hulp aan armen en kansarmen in Roemenië'

Missie & Visie

Missie & Visie

"Stichting zie de mens"

TUMI PROJECT

Naschoolse opvang (straat)kinderen

Projecten

Stichting Basic Life Support helpt bij de bestrijding van armoede en steunt noodhulp in Roemenië.


 

Wij bieden hulp via lokale organisaties en streven ernaar armen een menswaardig bestaan te bieden en de positie van kansarmen te verbeteren. We doen dit vanuit christelijk perspectief.

Als Basic Life Support willen we een betrouwbare verbinding vormen tussen u en onze arme medemensen op die plaatsen waar onze partnerorganisaties hun werkgebied hebben.